Vi øker kapasiteten på utvikling med nyansettelse

Nå i oktober begynte Erik å jobbe hos oss, og vi har dermed økt kapasiteten til utviklings-teamet ytterligere. Han blir en nøkkelrolle i utviklingen av klient-delen av vårt produkt, spesielt fokusert på Xview. 

Erik har hatt et noe utradisjonelt utdanningsforløp, men det kan vi være glade for i Xsecure. Etter mange år som lagermedarbeider og truckfører hos Rema Distributal i Trondheim, bestemte han seg for å ta en bachelorgrad i informatikk ved NTNU og fant ut at koding var noe han virkelig syntes var spennende og gøy å holde på med. I forbindelse med bacheloroppgaven var han involvert som frivillig hos Lær Kidsa Koding, og etter fullført utdanning fikk han jobb som utvikler i Tørn.

Nå starter Erik et nytt kapittel hos oss i Xsecure, hvor han skal ta på seg rollen som frontend-utvikler. Hovedansvaret vil ligge i utviklingen av klient-delen av vårt produkt, det vil si brukervennligheten og funksjonaliteten av Xview – både i web-appen og etter hvert en mobilapp.

«Xsecure bruker mye kul teknologi som jeg har lyst å lære meg og å bli flinkere i. Så at jobbannonsen trakk fram at det var rom for å lære teknologi var et stort pluss for meg», sier Erik om hva som fikk han interessert i jobben hos Xsecure.

Samtidig trekker han fram at det vil bli både morsomt og utfordrende å jobbe i en start-up, fordi det gir gode muligheter til å forsøke seg på ulike roller og å være med på å bygge et produkt tidlig i utviklingsfasen.

 

Denne ansettelsen er en viktig tilførsel til teamet, og ressursene vi skal ha på utvikling er de mest nødvendige for å opprettholde konkurransefortrinn og fremme innovasjon.