Vår kommunikasjons- og alarmteknologi gjør Norge tryggere

I Xsecure har vi fokus på nye innovative tjenester og løsninger for overføring av kritisk informasjon på en sikker måte. Vårt formål er å gjøre det enklere og raskere å trygge Norge med vår løsning for alarmoverføring.

Xsecure ble startet i 2020 av Terje Sivertsen, Kato Nilsen og Kent Ellingsen, med formålet om å skape utstyr og tjenester for raskere og tryggere overføring av alarmer. Teamet jobber kontinuerlig med tjeneste- og produkt-utvikling for å kunne tilby det beste og nyeste innen alarmoverføring, til sin stadig voksende kundegruppe. 

Våre tjenester sikrer overføring av alarmer for brann, innbrudd, heis og teknisk, til ønsket alarmmottak, samt til alle 110-mottak. Løsningen vår er selvbetjent for registrering og idriftsettelse av alarmsendere på web. Xview tilgjengeliggjør registrering, idriftsettelse, endring og oppdatering av kundedata raskt og enkelt. Overvåking og status på alarmer gjøres gjennom Xview.

I Xsecure verdsetter vi åpenhet, integritet, profesjonalitet og samarbeid, og vi legger derfor vekt på å bygge tillitsfulle relasjoner med våre kunder.